Galleri

UTSTÄLLNING
6 JUNI - 28 JUNI

Stina Wollter är bosatt och verksam som konstnär i Uppsala. I sina bilder vill hon berätta om det stora och det lilla, det privata och det allmängiltiga om världen, inom och utom kroppen.

Bilderna kan växa fram ur ett minnesfragment, en nyhetsrapportering, en längtan efter att förstå det förflutna eller röra om. Det kan räcka med ett litet utklipp av en hand som sträcker sig efter något, så är skapandeprocessen igång.

Läs mer:

→ STINA WOLLTER