Skruvarna


SCROLL DOWN

Skruvarna


2014

I Uppsalas östra delar vid Resecentrum har det tidigare funnits småindustri. Idag byggs här nya bostäder och butiker. För att gestalta denna plats gjorde jag skruvar i gjutjärn som både minner om svunna tider och visar på att något nytt kommer underifrån.

 

Skruvarna är gjutna på Alunda Järngjuteri.

Nyborgens förskola


Nyborgens förskola


2010

Draködlorna finns på Nyborgens förskola i Rosersberg i Märsta kommun. Med konstverket följde en interaktiv del med ägg och mindre "ungar" i keramik i olika färger som finns inne på förskolan. De stora skulpturerna är skulpterade i svensk stengodslera.

Östhammars socialkontor


Östhammars socialkontor


2007

På socialförvaltningens kontor i Östhammar finns dessa taktila väggskulpturer i stengods. Det är totalt tolv stycken som bygger på tre grundformer med olika ytor och färg. Tanken är att de ska vara icke föreställande och ändå ge olika fria asociationer.

Flogsta förskola


Flogsta förskola


2007

Där Flogsta förskola ligger idag har tidigare varit havsbotten därav temat vattendjur. Sköldpaddorna är tillverkade i en svensk lera från Fyledalen i Skåne, enda stället i Sverige stengodslera finns, där den bildades för 200 miljoner år sedan.

Varje avdelning på Flogsta förskola har en tavla med kakelreliefer på tema vattendjur; groda, sjöhäst, salamander, sköldpadda och fisk. Peronalen valde att byta tidigare namn på avdelningarna mot dessa. Interaktiva ägg och sköldpaddor hör till konstverket

Slavsta förskola


Slavsta förskola


2006

Tegelreliefer "Jord" placerade på Slavsta förskola i Uppsala. På platsen fanns tidigare koloniträdgårdar och odlingar, därav namnet. Till verket hör också kakeltavlor placerade inomhus på tema växlighet.

På Slavsta förskola i Uppsala finns i korridoren mellan avdelningarna fem stycken relieftavlor gjorda i stengods på tema växtlighet med svensk flora och fauna som grund. Det är Blommor, Löv, Träd, Frön och Frukter och små djur som kilar emellan dem.

Östhammars kommunhus


Östhammars kommunhus


2005

Fyra pelare klädda med rakubrända kakel i Östhammars kommunhusentré. Titeln "In i skogen ut till havet" anspelar på kommunens naturtillgångar. När man går in möts man av gröna kakel, när man går ut av blåa. Varje pelare är klädd med 160 rakubrända kakel.