Manne Dahlstedt, mixed media
Adam Larsson, bokbinderi
& Ulla Corin Lindroth, keramik

1 september – 30 september 2018


Manne Dahlstedt, mixed media

Manne Dahlstedt har ägnat sig åt många olika typer av konsthanverk, som bokbindare tänjt på gränserna för vad en traditionell bok är och på så sätt förnyat bokbindarkonsten. Under flera år var han huvudlärare på bokbindarutbildningen vid Leksands folkhögskola och hade då Adam Larsson som elev. Manne återvänder i den här utställningen till barndomens stickande och den återvunna metallplåtens möjligheter. Manne är bosatt och verksam i Leksand.

Manne D 1.jpg

Adam Larsson, bokbinderi

Adam Larsson började direkt efter sin utbildning i Leksand vid Carolina Rediviva i Uppsala för att arbeta med bibliotekets historiska samlingar. Detta har varit en stor källa till inspiration för honom då han i sitt eget konstnärliga arbete ofta utgår från historiska tekniker men inte alltid i kombination med historiskt "riktiga" material. Han leker med det tredimensionella, rörelsen och fascineras över det starka symbolvärde som boken har. Adam är bosatt och verksam i Dannemora.

Adam Larsson 2.jpg

Ulla Corin Lindroth, keramik

Ulla Corin Lindroth har växtlighet och natur som återkommande tema i sitt arbete, inom keramik och bild. Hon arbetar även med grafik och i blandtekniker. Under många år har hon undervisat, nu senast på sommarkurser i keramik vid Leksands folkhögskola. Ulla är bosatt och verksam i Leksand.

Ulla C.jpg