Smederna Per Alnaeus och Jon Olofsson arbetade under flera år i en gemensam smedja, i Forkarby utanför Uppsala. Efter det flyttade de åt varsitt håll, Per till Kilafors i Hälsingland och Jon till Göteborg. Nu möts de igen för en gemensam utställning i Sadelmakarlängan i Österbybruk där de kommer att visa olika smidda föremål ur sina omfattande produktioner.

Per Alnaeus är utbildad på Stenebyskolan och förutom att arbeta med mönstervällning (damasksmide) som en specialitet, så undervisar han på Sätergläntan.

Jon Olofsson har lärt till smed som lärling hos Lars Mattsson och levererar till Carl Malmsten, Gysinge byggnadsvård och Norrgavel. Bland restaureringsarbeten han utfört finns t.ex. järnstaketen till Lövstabruks herrgård.