Deltagande konstnärer är

  • Lina Söderberg

  • Pär Forsgren

  • Ludvig Ödman

  • Alexander Brandt

  • Johanna Rosenlund

  • Carl-Johan Gunnarsson

  • Siri Tolander

  • Mikael Oom

Nätverket Transformation med metallkonstnärer som alla har gemensamt att de genomgått Stenebyskolans utbildning för offentlig miljö ställer ut skisser, materialprover och modeller som handlar om en möjlig skulpturstig runt Österbybruk och Dannemora.

I samarbete med konstkonsulenten vid Region Uppsala och med stöd av Kultur och fritid i Östhammars kommun gjordes ett avstamp med inspiration för konstnärerna på plats i augusti med vandringar, studiebesök och föreläsningar.

Tanken bakom skulpturstigen är att för besökare och fastboende hitta nya sätt att upptäcka den nära miljön och dess historia i olika tider och på flera platser än de kanske alltid självklara.

Så här berättar Carl-Johan Gunnarsson om sin idé:
"Den här skulpturen skulle kunna vara ljussatt invändigt för att komma till sin fulla rätt, då den har ett uttryck dagtid och ett annat den mörka delen av dygnet. Min ingång var att jag tänkte mig järnets eller stålets inneboende väsen i form av belysning, något som visar sig genom uppvärmning."