Anna Tegeström Wolgers och Gunilla Kihlgren har sedan de båda gick keramik-och glasutbildningen på Konstfack tagit varsin helt egen väg samtidigt som de har följts åt som kollegor och vänner. Gunilla har egen glashytta i Stockholm och är medlem av konsthantverksgruppen Blås och knåda. Anna flyttade över sitt skapande till det textila området och är nu verksam inom Fiber Art Sweden, en sammanslutning för textilt verksamma konstnärer. I Sadelmakarlängan kommer Anna att visa textila verk som ingår i projektet ”Färgfält” där hon målar med tyger på så sätt att hon får dem att ta upp, reflektera och släppa igenom ljus. Draperier som skapar en skiljelinje mellan framför och bakom och textila reliefer som adderas med veck. Gunilla har valt att visa unika objekt i glas som i kontrast till Annas lätta organza har en tyngd och massivitet t.ex. en massiv vas med snäcka som hon tillverkat i Venedig Murano tillsammans med en mycket skicklig glasblåsare.