Livet kanske blev något annat, inte det förväntade, men med fullt av tillägg och överraskningar. I sitt skeende vackert, eller kanske inte. Det blev i alla fall.