Jag arbetar mestadels med skulptur och teckning. Mitt arbetsmaterial i skulpturerna är oftast leran och jag tummar/ringlar mina skulpturer i ett organiskt formspråk. Jag tycker om att verken är mångtydiga och att de befinner sig någonstans mitt emellan kropp och natur.

Katarinas konstverk kan ses i Uppsalas offentliga miljö på ett flertal ställen. Framför KFUM-borgen där OD-kören har sin fasta repetitionssal ligger "Odjuret", och på Dragarbrunnsgatan återfinner man organiska former; "Flower" ett av hennes senaste verk. Läs mer om Katarina Sundkvist Zoharis arbete på haka.nu