Shibori är ett tidskrävande hantverk i flera steg, metoden kräver ett liknande planerande som vid akvarellmåleri, det som ska vara vitt måste sparas från början, papperets vita eller tygets. Blockeringsmetoder som sömnad kan ta åtskillig tid att göra, sen färgar man någon timme för att sedan långsamt och försiktigt avlägsna stygnen. Det finns också likheter med analog fotoframkallning, det är inte förrän tyget vecklats upp och färgen oxiderat som man ser resultatet av sitt arbete.

Svenska Shiborisällskapet bildades 2013 och består av konstnärer och konsthantverkare som använder sig av denna teknik. Nu ställer 13 stycken av dem ut under september månad i Sadelmakarlängans galleri i Österbybruk.

Deltagande konstnärer:

Barbara Berther
Eva Lagnert
Elsa Chartin 
Elizabet Christiansson
Maya Kessler
Åsa Pärson
Tomas Robefelt
Sara Carsten Carlberg
Marita Axelsson
Eva Davidsson
Anneli Renborg
Malin Hederus
Karin Lundgren Tallinger