Från påsk och en månad framåt kan man se ett spännande möte mellan två konstnärer i Sadelmakarlängans galleri, Johanna Lundin som visar kollage och Adam Larsson som visar bokbinderi. 

Johanna Lundin är bosatt och verksam i Faringe mellan Östhammar och Uppsala.

Johanna bygger upp sina bilder bit för bit, här finns både en viss spontanitet men också en väl genomtänkt medvetenhet i formen och det måleriska.

Till utställningen har hon bl.a. gjort en serie med små landskap som ska upplevas som vyer under en resa, där landskapet skiftar och tiden på dygnet ändrar ljuset.

Adam Larsson är bosatt i Dannemora och arbetar sedan han blev färdig bokbindare på Carolina i Uppsala. Där har han genom att arbeta med bibliotekets samlingar skaffat sig stor erfarenhet och kunskap och vid sidan av sitt arbete med konservering och historiska tekniker hela tiden utvecklat sitt konstnärliga bokbinderi. 

Adam fascineras av den funktionella estetiken hos boken, den ska fungera att läsa i samtidigt som den har ett taktilt yttre. Han använder sig av traditionella tekniker på ett nytt sätt, använder sig av oväntade material, och kan lika väl låta detaljer som bokens innehåll styra processen.