Ett föremål har en relation till sin omgivning, ett objekt är mer än bara sin funktion. De ting vi har omkring oss i vardagen, hur vi upplever är med och skapar mänskliga rutiner och identitet. Maria Zetterstrand lyfter upp korta sekvenser ur ett dagligt varande och ger oss en möjlighet att genom sitt skapande få se dessa föremål på ett nytt sätt. Maria är bosatt på Värmdö och har sin ateljé i Kapsylen i Stockholm.