AnneLouise Messing

Sadelmakarlängans Galleri

4 JULI – 26 JULI

Upptryckta skålar i järn har målats i lager på lager och sedan repats och nötts till en serie som kallas "Destruktion". Järnets karga, råa yta har omarbetats så att hand och ögat taktilt följer gestaltning och form.

AnneLouise Messing

I egen verkstad har AnneLouise sedan 20 år arbetat med silver och järn. Hon har förankring till järnet genom sitt norduppländska släktarv i form av järnbrytning i Ramhäll och kolmilning i arrende under Leufsta bruk under 1900-talets början. AnneLouise är verksam och bosatt i Stockholm där hon är medlem av Konsthantverkarna.

Se AnneLouise medlemssida på Konsthantverkarna