Anastasia och Ludvig beskriver själva tankarna runt sitt arbete:

 

"Livet började genom ett mönster av osannolika och slumpmässiga händelser.

Kanske skulle det kunnat bli ett helt annorlunda resultat än vad vi är en del av idag, kanske skulle det vara precis likadant med små, små förvrängda detaljer.

Naturen, vetenskap och det museala fascinerar oss och återskapas i våra skulpturer.

Varelser och naturfenomen, obehag och skönhet brukar löpa som en röd tråd genom våra verk."

"Vi har båda en bakgrund inom skulptur, men arbetar individuellt med varandra som diskussionspartner. Ett bra system att ha någon till hands att rasera vad man har byggt upp, så man kan bygga det igen, fast bättre.

Vi brukar trösta oss med att enligt kvantfysikens lagar finns redan det vi försöker förverkliga i oändliga variationer.

Vi bara överför och presenterar vad som redan finns i en annan värld till denna världen vi för närvarande befinner oss i."