Trots deras mycket olika uttryck så harmonierar deras arbeten mycket väl tillsammans och skapar en kontrastrik och spännande helhet. 

Johanna Friberg

Johannas drivkraft och mål är att arbeta med harmoni, spänning och balans. Formen och linjen i de föremål hon skapar är det viktigaste, och själva grunden. Mönster täcker hon hela ytan så att det blir en helhet med själ.

Hennes verk får egna personligheter. En del blir tuffa och lite tykna. Uppnosiga, självständiga och stolta typer.

Johanna Fribergs blogg

Lis Ellen Vestergaard

Lis Ellen visar keramisk bildkonst med krackelerande glasyrer på underliggande lager av färg. Djup och oregelbundenheter bildas och spänningar uppstår i motsatserna mellan geometriska och fabulerande motiv som hon skapar med klippta schabloner av tidningspapper.

I Lis Ellens keramiska landskap och miljöbilder kan man finna bladformer, växter och djur på land och i vatten.

Lis Ellen Vestergaards hemsida